Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Tập ảnh : Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Đức Giang tham gia vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

152