Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Tập ảnh : Đại hội chi bộ trường THCS Đức Giang nhiệm kì 2020 - 2022

152