Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo tháng 7/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-7_20082020.docx
 Năm học 2020 20-08-2020
2 Báo cáo tổng kết cuối năm 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-tk-thdt-sua-ngay-1920-moi-2_21082020.doc
 Năm học 2020 30-07-2020
3 Báo cáo tháng 6/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-6_20082020.docx
 Năm học 2020 30-06-2020
4 Báo cáo tháng 5/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-5_20082020.docx
 Năm học 2020 30-05-2020
5 Báo cáo học kì 1 năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-viec-thuc-hien-mhthdt-hoc-ky-i-1920-1_21082020.doc
 Năm học 2020 30-01-2020
6 Báo cáo tháng 1/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-1_20082020.docx
 Năm học 2020 30-01-2020
7 Báo cáo tháng 12/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-12_20082020.docx
 Năm học 2020 30-12-2019
8 Báo cáo tháng 11/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-11_20082020.docx
 Năm học 2020 30-11-2019
9 Báo cáo tháng 10/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-10_20082020.docx
 Năm học 2020 30-10-2019
10 Báo cáo tháng 9/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-9_20082020.docx
 Năm học 2020 30-09-2019
11 Báo cáo tháng 8/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-8_20082020.docx
 Năm học 2020 30-08-2019