Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 1491 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-11_01122021.pdf
31/BC-THCSĐGBáo cáo tháng 25-11-2021
2 Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội 30 quận, huyện.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-thcs-truong-le-duan_07102021.pdf
File thứ 2: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-tieu-hoc-truong-le-duan_07102021.pdf
24-TB/TLDVăn bản cấp trên 06-10-2021
3 Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội 30 quận, huyện.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-thcs-truong-le-duan_07102021.pdf
File thứ 2: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-tieu-hoc-truong-le-duan_07102021.pdf
24-TB/TLDVăn bản cấp trên 06-10-2021
4 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_07102021.pdf
3226/QĐ-TLĐVăn bản cấp trên 06-10-2021
5 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_07102021.pdf
3226/QĐ-TLĐVăn bản cấp trên 06-10-2021
6 V/v tổ chức khám sức khỏe đầu năm học và thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-ve-viec-bao-cao-hien-trang-suc-khoe-hoc-sinh06102021_-09h58p56_signed_07102021.pdf
File thứ 2: phu-luc-1-huong-dan-quy-trinh-nhap-du-lieu_07102021.pdf
3451/SGDĐT-CTTTVăn bản Sở Giáo Dục 06-10-2021
7 V/v tổ chức khám sức khỏe đầu năm học và thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-ve-viec-bao-cao-hien-trang-suc-khoe-hoc-sinh06102021_-09h58p56_signed_07102021.pdf
File thứ 2: phu-luc-1-huong-dan-quy-trinh-nhap-du-lieu_07102021.pdf
3451/SGDĐT-CTTTVăn bản Sở Giáo Dục 06-10-2021
8 HD đánh giá CBQL, GV theo chuẩn NN và trên phầm mềm TEMIS năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 189-cv-hd-danh-gia-cbqlgv-theo-chuan-nn_signed_07102021.pdf
189/PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 06-10-2021
9 HD đánh giá CBQL, GV theo chuẩn NN và trên phầm mềm TEMIS năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 189-cv-hd-danh-gia-cbqlgv-theo-chuan-nn_signed_07102021.pdf
189/PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 06-10-2021
10 V/v tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-to-chuc-cuoc-thi-bien-cuong-to-quoc-toi01102021_17h15p16_s-igned_07102021.pdf
3432/SGDĐT-CTTTVăn bản Sở Giáo Dục 06-10-2021
11 V/v tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-to-chuc-cuoc-thi-bien-cuong-to-quoc-toi01102021_17h15p16_s-igned_07102021.pdf
3432/SGDĐT-CTTTVăn bản Sở Giáo Dục 06-10-2021
12 Kế hoạch xây dựng triển khai thực hiện QCDC trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_07102021.pdf
32/KH-PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 04-10-2021
13 QĐ bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên và Kế hoạch 05-KH/BCN về việc triển khai thực hiện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo-1signed_07102021.pdf
File thứ 2: kh-05-bcn-ctr-01-trien-khai-bo-tieu-chi-chuyen-nghiep_1signed_07102021.pdf
05-KH/BCNVăn bản cấp trên 04-10-2021
14 Kế hoạch xây dựng triển khai thực hiện QCDC trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_07102021.pdf
32/KH-PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
15 QĐ bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên và Kế hoạch 05-KH/BCN về việc triển khai thực hiện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-05-bcn-ctr-01-trien-khai-bo-tieu-chi-chuyen-nghiep_1signed_07102021.pdf
File thứ 2: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo-1signed_07102021.pdf
05-KH/BCNVăn bản cấp trên 01-10-2021
12345678910...>>