Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Hiệu trưởng

Nguyễn Thi Soan
Nguyễn Thi Soan

Ngày sinh: 1/8/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Điện thoại riêng: 0975899208

Phó hiệu trưởng

Phạm Lan Anh
Phạm Lan Anh

Ngày sinh: 1/6/1984

Điện thoại riêng: 0935097664

Email liên lạc: lananhchi1984@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Tổ 6A, phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Soan

Liên hệ: SĐT 043.8274735 - Fax: 043.8274735 | Email: c2ducgiang@longbien.edu.vn