Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-11_01122021.pdf
31/BC-THCSĐGBáo cáo tháng 25-11-2021
2 Báo cáo tháng 03 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_3-2019thcs_duc_giang_pgd_105201910.doc
 Báo cáo tháng 22-03-2019
3 Báo cáo tháng 02 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_2-2019thcs_duc_giang_pgd_105201910.doc
 Báo cáo tháng 22-01-2019
4 Báo cáo tháng 12 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_12-2018thcs_c_giang_mi_nht_np_pgd_105201910.doc
 Báo cáo tháng 22-12-2018
5 Báo cáo tháng 11 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_11-2018thcs_c_giang_mi_nht_np_pgd_105201910.doc
 Báo cáo tháng 22-11-2018
6 Báo cáo tháng 10 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_10-2018_911201810.doc
20/BC-THCSĐGBáo cáo tháng 30-10-2018
7 Báo cáo tháng 9 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_9-2018_911201810.doc
19/BC-THCSĐGBáo cáo tháng 30-09-2018
8 Báo cáo tháng 8 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_8-2018_911201810.doc
16/BC-THCSĐGBáo cáo tháng 30-08-2018
9 Báo cáo tháng 6+7 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_thang_0607_pgd_2018thcs_duc_giang_911201810.doc
15/BC-THCSĐGBáo cáo tháng 30-07-2018