Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 371 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội 30 quận, huyện.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-thcs-truong-le-duan_07102021.pdf
File thứ 2: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-tieu-hoc-truong-le-duan_07102021.pdf
24-TB/TLDVăn bản cấp trên 06-10-2021
2 Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội 30 quận, huyện.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-thcs-truong-le-duan_07102021.pdf
File thứ 2: thong-bao-lich-hoc-dot-2-lop-bch-lien-doi-tieu-hoc-truong-le-duan_07102021.pdf
24-TB/TLDVăn bản cấp trên 06-10-2021
3 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_07102021.pdf
3226/QĐ-TLĐVăn bản cấp trên 06-10-2021
4 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_07102021.pdf
3226/QĐ-TLĐVăn bản cấp trên 06-10-2021
5 QĐ bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên và Kế hoạch 05-KH/BCN về việc triển khai thực hiện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo-1signed_07102021.pdf
File thứ 2: kh-05-bcn-ctr-01-trien-khai-bo-tieu-chi-chuyen-nghiep_1signed_07102021.pdf
05-KH/BCNVăn bản cấp trên 04-10-2021
6 QĐ bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên và Kế hoạch 05-KH/BCN về việc triển khai thực hiện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-05-bcn-ctr-01-trien-khai-bo-tieu-chi-chuyen-nghiep_1signed_07102021.pdf
File thứ 2: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo-1signed_07102021.pdf
05-KH/BCNVăn bản cấp trên 01-10-2021
7 CV tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia các cuộc thi do Tổng LĐLĐ VN phát động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-84-tuyen-tuyen-van-dong-cnvcld-tham-gia-cac-cuoc-thi-tong-phat-dong_01102021.pdf
File thứ 2: kh-125-kemcv486_01102021.pdf
File thứ 3: kh-126-kem-cv486-ve-sang-tac-cuoc-thi-pc-dich-cua-tong_01102021.pdf
84/LĐLĐVăn bản cấp trên 01-09-2021
8 LĐLĐ quận gửi BCH công đoàn các đơn vị Công văn tiếp tục hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv85-tiep-tuc-ho-tro-nld-bi-anh-huong-covid19_new_01102021.pdf
85/KH-LĐLĐVăn bản cấp trên 01-09-2021
9 Quận đoàn Long Biên kính gửi CV v/v công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-81-hdd_29052021.pdf
81-CV/HĐĐVăn bản cấp trên 20-05-2021
10 Công văn triển khai Chương trình hỗ trợ Mái ấm Công đoàn đợt 4 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-52-mai-am-cd-dot-4_29052021.pdf
52/LĐLĐVăn bản cấp trên 19-05-2021
11 Phối hợp hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia BHYT cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội sốPhối hợp hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia BHYT cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 239_29052021.pdf
File thứ 2: huong-dan-vssid-phu-huynh-hoc-sinh-da-chuyen-doi_29052021.pdf
239/BHXH-TTVăn bản cấp trên 13-05-2021
12 Quận đoàn Long Biên kính gửi TB V/v dừng tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-16-hdd_29052021.pdf
16-TB/HĐĐVăn bản cấp trên 07-05-2021
13 Công văn tăng cường, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid - 19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-42-thuc-hien-quyet-liet-phong-chong-covid-19_29052021.pdf
42LĐLĐVăn bản cấp trên 07-05-2021
14 CV về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-thuc-hien-nghiem-tuc-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19_29052021.pdf
335-CV/HĐĐTPVăn bản cấp trên 06-05-2021
15 Công văn về tuyên truyền cao điểm cuộc Bầu cử và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-41-tuyen-truyen-ve-bau-cu_29052021.pdf
41/LĐLĐVăn bản cấp trên 06-05-2021
12345678910...>>