Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 342 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 HD đánh giá CBQL, GV theo chuẩn NN và trên phầm mềm TEMIS năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 189-cv-hd-danh-gia-cbqlgv-theo-chuan-nn_signed_07102021.pdf
189/PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 06-10-2021
2 HD đánh giá CBQL, GV theo chuẩn NN và trên phầm mềm TEMIS năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 189-cv-hd-danh-gia-cbqlgv-theo-chuan-nn_signed_07102021.pdf
189/PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 06-10-2021
3 Kế hoạch xây dựng triển khai thực hiện QCDC trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_07102021.pdf
32/KH-PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 04-10-2021
4 Kế hoạch xây dựng triển khai thực hiện QCDC trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_07102021.pdf
32/KH-PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
5 Kết quả triển khai vận động ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 187-kq-trien-khai-van-dong-ctr-song-va-may-tinh-cho-em_07102021(1).pdf
187/PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
6 Kết quả triển khai vận động ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 187-kq-trien-khai-van-dong-ctr-song-va-may-tinh-cho-em_07102021.pdf
187/PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
7 KH tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành GD&ĐT quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-kh-ttgd-bvmt-ung-pho-bien-doi-khi-hau-nh21-22_signed_07102021.pdf
31/KH-PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
8 KH tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành GD&ĐT quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-kh-ttgd-bvmt-ung-pho-bien-doi-khi-hau-nh21-22_signed_07102021.pdf
31/KH-PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
9 KH thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sồng công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và xây dựng trường học an toàn, thân thiện, học sinh tích cực - Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30-kh-gd-cttt-hdngll-xd-that-nh21-22_signed_07102021.pdf
30/KH-PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
10 KH thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sồng công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và xây dựng trường học an toàn, thân thiện, học sinh tích cực - Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30-kh-gd-cttt-hdngll-xd-that-nh21-22_signed_07102021.pdf
30/KH-PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 01-10-2021
11 CV rà soát, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em” năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 176-cv-huong-ung-chuong-trinh-may-tinh-cho-em_signed_01102021.pdf
176/PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 06-09-2021
12 Tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 166-cv-to-chuc-le-khai-giang-va-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-dau-nh21-22_signed_28082021.pdf
166/PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 28-08-2021
13 CV Nhắc một số công việc cần thực hiện cuối năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 147-cv-nhac-mot-so-viec-cuoi-nh20-21_29052021.pdf
147/QGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 15-05-2021
14 HD tuyển sinh vào lớp 10 THPT NH2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 137-cv-hd-tuyen-sinh-vao-10-thpt-nh21-22_29052021.pdf
137/PGDĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 08-05-2021
15 CV triển khai công tác dạy-học trong thời gian HS tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19CV triển khai công tác dạy-học trong thời gian HS tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 142-cv-trien-khai-cong-tac-day-hoc-trong-tg-hs-tam-dung-den-truong_29052021.pdf
142/PGD&ĐTVăn bản Phòng Giáo Dục 04-05-2021
12345678910...>>