Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Phòng Nội vụ kính gửi Hướng dẫn số 22 v/v Tổng kết công tác TĐKT ngành GD&ĐT năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-22-tong-ket-tdkt-nganh-gddt_0001_29052021(1).pdf
22/HD-TĐKTPhòng Nội Vụ 10-05-2021
2 Kính gửi thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb03ngay0803-xet-duyet-nang-luong_31032021.pdf
03/TB-HĐNLGDPhòng Nội Vụ 12-03-2021
3 Phòng Nội vụ kính gửi Công văn số 13 v/v đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" thành phố, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp TĐKT" năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv13ngay0803_31032021.pdf
13/HĐTĐKTPhòng Nội Vụ 10-03-2021
4 Phòng Nội vụ gửi Kết quả chấm điểm thi đua lĩnh vực Nội vụ năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv168-ket-qua-cham-diem-lvnv-khoi-gd_19082020.pdf
168/NV-TĐKTPhòng Nội Vụ 17-07-2020
5 Công văn số 41/NV-GD v/v rà soát hồ sơ dự thi thăng hạng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 41-ra-soat-ho-so-thi-thang-hang.pdf
41/NV-GDPhòng Nội Vụ 02-03-2020
6 Đề nghị các đơn vị nộp danh sách Cán bộ, công chức kê khai tài sản năm 2018.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_lap_danh_sach_ke_khai_tai_san_1212201814.doc
File thứ 2: 21127112018_cv_huong_dan_ke_khai_tai_san_nam_2018_1212201814.pdf
211/NV-XDCQPhòng Nội Vụ 01-12-2018
7 Kết quả thi thăng hạng chức danh NN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2251-thcs_2710201818.pdf
2251/SNV-CCVCPhòng Nội Vụ 06-10-2018
8 KH 24/Kh-HĐTĐKT vv tổ chức Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT quận Long Biên" năm 2018 -2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24_kh_hdtd_to_chuc_cuoc_thi_viet_ve_guong_dhtt_2019_2710201817.pdf
24/KH-HĐTĐKTPhòng Nội Vụ 03-10-2018
9 Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 vv phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 613qd-ubnd_222201810.pdf
613/QĐ-UBNDPhòng Nội Vụ 13-02-2018
10 CV 21 vv đôn đốc việc hthực hiện các quy định phân cấp quản lý CBVC các đơn vị sự nghiệp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 21cv-nv_don_doc_quan_ly_cac_don_vi_su_nghiep_222201810.pdf
File thứ 2: vb_don_doc_thuc_hien_cv_so_20201_222201810.doc
21/NV-GDPhòng Nội Vụ 06-02-2018
11 Vv ký LĐHĐ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2017-12-27_2_3120189.pdf
File thứ 2: 2017-12-27_3_3120189.pdf
140/NV-GDPhòng Nội Vụ 03-01-2018
12 Kính gửi các đơn vị lịch lấy phiếu quy hoạch BQL Tuần 48
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_lay_phieu_tuan_48_2112201715.xlsx
 Phòng Nội Vụ 27-11-2017
13 Thông báo vv nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn T7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20170721015209124_247201718.pdf
308/TB-UBNDPhòng Nội Vụ 20-07-2017
14 Kính gửi Danh sách nâng lương tháng 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_7_247201718.xls
 Phòng Nội Vụ 17-07-2017
15 Bảng tổng hợp điểm khối THCS năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang_tong_hop_ket_qua_cham_diem_thi_dua_khoi_thcs_nam_hoc_2016_chuan_57201710.docx
 Phòng Nội Vụ 29-05-2017
12