Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kính gửi các đồng chí Công văn về việc thông báo lịch kiểm tra Xanh - Sạch - Đẹp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-27-lich-kiem-tra_2710201817.pdf
27-TB/ĐTNVăn Bản Hội Đồng Đội 04-10-2018
2 Kính gửi các Liên đội Công văn về việc hoàn thiện biểu thông tin đầu năm học và đăng ký số lượng sổ sách, chuyện hiệu năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_quan_dang_ky_mua_so_nop_bieu_thong_tin_cong_tac_doi_2018_2710201817.doc
23-CV/HĐĐVăn Bản Hội Đồng Đội 03-10-2018
3 Kính gửi các Liên đội biểu số liệu Kế hoạch nhỏ và Ủng hộ vở năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: so_lieu_ke_hoach_nho_ung_ho_vo_2017_-_2018_2710201817.pdf
 Văn Bản Hội Đồng Đội 03-10-2018
4 Kính gửi các Liên đội chương trình năm học 2018 - 2019 (bản ký)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chuong_trinh_nam_hoc_2018_-_2019_2710201817.pdf
04-CTLT/ĐTN-PGD&ĐTVăn Bản Hội Đồng Đội 02-10-2018
5 Kính gửi các Liên đội bản mềm Đề án và Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và Ngày hội Công nhận chuyên hiệu RLĐV
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Đề án tổ chức LKN.doc
File thứ 2: Kế hoạch tổ chức LKN.doc
File thứ 3: Danh sách tập huấn công tác TĐKT_THCS Đức Giang.doc
 Văn Bản Hội Đồng Đội 08-05-2017
6 Công văn số 706-CV/HĐĐ ngày 21/02/2017 về việc "Tham gia chương trình ủng hộ xã hội từ thiện năm học 2016 - 2017"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV 706.pdf
706-CV/HĐĐVăn Bản Hội Đồng Đội 08-05-2017
7 Kính gửi các Liên đội Công văn số 98-CV/HĐĐ ngày 05/4/2017 của Hội đồng Đội quận về việc tổ chức triển khai cuộc thi Tìm hiểu tem bưu chính năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: The le cuoc thi tim hieu tem 2017 (in).doc
File thứ 2: Cau hoi cuoc thi 2017 (gui co so).doc
File thứ 3: CV 524 cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính 2017.doc
 Văn Bản Hội Đồng Đội 11-04-2017
8 Kính gửi các Liên đội Công văn số 98-CV/HĐĐ ngày 05/4/2017 của Hội đồng Đội quận về việc tổ chức triển khai cuộc thi Tìm hiểu tem bưu chính năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV 98 Suu tap tem.pdf
98Văn Bản Hội Đồng Đội 07-04-2017
9 Kính gửi các Liên đội Thông báo số 48-TB/HĐĐ ngày 05/4/2017 của HĐĐ quận về việc thực hiện Phong trào Kế hoạch nhỏ đợt II, năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TB 48 phong trao ke hoach nho.pdf
48Văn Bản Hội Đồng Đội 07-04-2017
10 Hướng dẫn số 44 của Hội đồng Đội quận ngày 20/3/2017 về việc tổ chức thực hiện Đợt thi đua thứ 5, năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: HD 44 dot thi dua thu 5.pdf
44Văn Bản Hội Đồng Đội 22-03-2017
11 Hướng - Ban Thiếu nhi gửi các đồng chí Sile thầy trọng an về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Phần 3. PC Xâm hại Tình dục TE.ppt
 Văn Bản Hội Đồng Đội 22-03-2017
12 Tài liệu Hướng dẫn Tuyên truyền "Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Hướng dẫn tuyên truyền gửi cho các trường 17.3.doc
 Văn Bản Hội Đồng Đội 22-03-2017
13 Kính gửi các Liên đội Công văn số 92-CV/HĐĐ ngày 01/3/2017 về việc tổ chức Hội thi Phụ trách sao và Nghi thức Đội cấp Liên đội năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Huong dan to chuc hoi thi nghi thuc 2016.doc
File thứ 2: Huong dan to chuc hoi thi phu trach sao 2016.doc
File thứ 3: Cv 92 To chuc Hoi thi NTD va PTS 2017.pdf
92Văn Bản Hội Đồng Đội 02-03-2017