Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 77 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định thành lập BCĐ mô hình trường học điện tử năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thanh-lap-bcd-mh-thdt_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
2 Quyết định thành lập tổ công tác tiếp nhận, lắp đặt thiết bị mô hình Trường học điện tử năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: to-cong-tac-tiep-nhan_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
3 Quyết định thành lập Ban Biên tập Cổng TTĐT- Mô hình Trường học điện tử trường THCS Đức Giang năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thanh-lap-ban-chi-dao-cong-ttdt_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
4 Qui chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường THCS Đức Giang
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quan-ly-su-dung-tai-san_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
5 Qui chế hoạt động của ban website năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-hoat-dong-ban-bien-tap-website_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
6 Quyết định thành lập tổ công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị tài sản MH THĐT năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: to-quan-ly-su-dung_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
7 Quyết định ban hành nội qui các phòng học Mô hình trường học điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1044-23-09-2021-microsoft-lens_23092021.pdf
 Văn bản nhà trường 04-09-2021
8 Qui trình vận hành thiết bị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui-trinh-van-hanh-thiet-bi_05042021.pdf
 Văn bản nhà trường 05-04-2021
9 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường THCS Đức Giang năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quan-ly-va-xu-dung-tai-san_05042021.pdf
 Văn bản nhà trường 03-10-2020
10 Quyết định thành lập Tổ công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị tài sản MH THĐT năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quan-ly-va-xu-dung-tai-san_05042021.pdf
27/QĐ-THCSĐGVăn bản nhà trường 03-10-2020
11 Quyết định thành lập BCĐ MH THĐT năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thanh-lap-bcd-mhthdt_05042021.pdf
29/QĐ-THCSĐGVăn bản nhà trường 03-10-2020
12 Quy chế hoạt động của ban biên tập website năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui-che-hoat-dong-ban-bien-tap-website_05042021.pdf
 Văn bản nhà trường 03-10-2020
13 Quyết định thành lập tổ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị MH THĐT năm 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: to-tiep-nhan-va-lap-dat-thiet-bi_05042021.pdf
25/QĐ-THCSĐGVăn bản nhà trường 03-10-2020
14 Nội quy các phòng học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: noi-quy-cac-phong-hoc_05042021.pdf
26/QĐ-THCSĐGVăn bản nhà trường 03-10-2020
15 Kế hoạch thực hiện "3 công khai, 4 kiểm tra" năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thanh-lap-ban-bien-tap1_20042021.pdf
41/KH-THCSĐGVăn bản nhà trường 26-09-2020
123456