Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Có 7 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo Ba Công Khai 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ba-cong-khai_23082021.pdf
 Thông tin ba công khai 23-08-2021
2 Ba công khai năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-3-cong-khai_-hki-nam-hoc-2019-2020_08062020.doc
 Thông tin ba công khai 04-09-2019
3 Ba công khai năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ba_cong_khai_18-19_1_1110201815.doc
 Thông tin ba công khai 11-10-2018
4 Ba công khai năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3_cong_khai_2017-18_293201810.doc
 Thông tin ba công khai 15-08-2017
5 Báo cáo ba công khai trường THCS Đức Giang năm học 2016-2017.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BC_thuc_hien_3_cong_khai_NH_2016-2017_THCS Duc Giang.doc
 Thông tin ba công khai 17-08-2016
6 Báo cáo thực hiện "Ba công khai" năm học 2015-2016.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BC_thuc_hien_3_cong_khai_NH_2015-2016_THCS Duc Giang.doc
 Thông tin ba công khai 28-07-2016
7 Báo cáo ba công khai trường THCS Đức Giang năm học 2014-2015.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Báo cáo ba công khai năm học 2014 - 2015_THCS Đức Giang.pdf
 Thông tin ba công khai 22-09-2015