Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.
Cập nhật : 8:21 Thứ năm, 3/9/2020
Lượt đọc: 62

V/v Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021

Số/Ký hiệu: 7397/VP-KGVX
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 701-ubnd-tp-vp-7397-2020-01_signed-trien-khai-mot-so-hoat-dong-dau-nam-hoc-2020_30092020.pdf
Nội dung:

152